Başlangıç HİNDİSTAN TIBBI Patandjali’nin Yoga-Sutra'sı Yama

Warning: Parameter 1 to plgContentAlphacontent::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /home/jroxemaa/public_html/eastmedicine.net/libraries/joomla/event/event.php on line 67

PostHeaderIcon Yama

Yama – çekinme pratik uygulaması

 Sanskrit uzmanlarından biri olan profesör L. B. Smirnov tarafından yapılan tercümeye göre “yama” kelimesi “riyazet;” ‘ İng. ’ abstinence’’ olarak tercüme edilir. Şayet anlamı İslam dinine benzer bir şekilde izah edilirse, yogada “yama” kelimesi – İslam dininde “şeriat” kelimesi ile aynı anlamı taşır.Patandjali “Yoga-Sutra” kitabında yama ile şu istekleri birleştiriyor (sloka II, paragraf.30) :
  • Zarar vermeme (Ahimsa);
  • Doğruluk; (Satya)
  • Dürüstlük; (Asteya)
  • Erdemlilik  (ılımlılık ); (Brahmaçarya)
  • Bağımlılık (Aparigraha)

Bu normları aşılamak suretiyle, yoga öğrencisine toplumda uygulaması gerekli olan davranış kuralları öğretilir. Yama kurallarına uyan yoga öğrencisi, Hıristiyan teolojisinden bildiğimiz “ruhların aydınlanması” teriminin içeriğini benimser. Bu kuralları aşağıda görelim:

 

Ahimsa – Nefret ve kötülükleri ruhtan tamamen temizlemek suretiyle düşünceler, sözler ve davranışlar ile çevrede bulunanlara zarar vermeme. Başka bir deyişle, “diğer insanlara, size davranılmasını arzu ettiğiniz şekilde davranmalısınız”, onları seviniz ve onların kendileri ile değil, onların içinde mevcut olan kötülüklerden kurtulmaları için mücadele ediniz. Ahisma tüm canlı varlıklara karşı uygulanmalıdır.

 

Satya – Doğruluk demektir. Gerçeği ve realiteyi ifade etmesi amacı ile düşüncelerde, sözlerde ve davranışlarda doğruluk ve dürüstlük anlamını taşır. Doğru ve dürüst olmamak, incitmek, küfür etmek, yalan söylemek, iftira atmak gerçekleri çarpıtır ve bu nedenle onların yok edilmesi zorunludur. Şayet gerçek, konuştuğunuz insana zarar verirse, ona yalan söylemeniz doğru olmaz: böyle bir durumda susmak ve ona tavsiye vereceğinize, onun karşılaştığı problemleri ve zorlukları çözümlemesi için gerekli görülen desteği ve yardımı vermek daha doğru bir davranış olur.  İnsanın hareketleri ve davranışları, onun sözlerinin yerine, kişisel özelliklerinde aksetmeli ve görülmelidir. Dürüstlük insanın davranışlarına işlemiş olursa, buna mükâfat olarak o gelecekte kendi ruh rahatlığı için büyük ve önemli imkânlar kazanmış olur.

 

Asteya – Düşünce, söz ve davranışlar ile başkasına ait olanı benimseme (paragözlü, aç gözlü olma). Böylece hırsızlık yapmaktan, aç gözlü, kıskanç olmaktan ve baştan çıkarmalardan kurtulmuş olursunuz ki bu kötü alışkanlıklar insanları hain ve alçak yaparlar, onların akıllarını çelerler, güven kaybına, idari görevde ve durumda bulunan kimselerin yolsuzluk yapmalarına yol açarlar. Hırsızlık bazen çok ince bir şekil alır. Örneğin, bizler insan olarak maddi hayatımızın sonsuz olmadığını ve kaybolan zamanın hiçbir şekilde geri dönmeyeceğini unuturuz ve bazı insanlar karşısındaki sohbet ettikleri kişinin dikkatini dağıtarak onun kıymetli zamanını bilinçsiz bir şekilde çalarlar.

 

Brahmaçarya – Bu sadece seks hayatına karşı çekinme değil, ilk sırada düşünceler, sözler ve davranışlar ile ölçülü olmaktır. Bu bir duygu kültürüdür. Kendi duygularının ve heyecanının kölesi olanlar, zamanlarını ve güçlerini boşa harcar, uyumluluk ve ruh evriminden çıkarak, sadece kendi zevklerine yönelerek hareket ederler.

 

Aparigraha – Bu görkemliğin ve ihtişamın ağır yükünden, düşüncelerde, sözlerde ve davranışlarda biriken açgözlülükten ve gereksiz olan tasarruf birikimi düşüncesinden kurtulmaktır. Gerçekten ihtiyacınız olmadığı eşyaları satın almayın. İnsanı herhangi bir yükümlülüğe bağlamayacak olan hediyeler alın. Aslında, herhangi bir hediyeyi başkasından almak, insanı bir şekilde ona bağımlı kılar. Tasarruf ettiği birikimleri, insanın bilincini rahatsız eder, onda elde ettiklerini kaybetme korkusu ortaya çıkar. Böylece kişi ıstırap çeker. Bu durum onun ruh hayatı için çok büyük bir engeldir.

 

 Yama kuralları Yoga uygulayan kişinin manevi bir hayat sürdürmesine imkân sağlar. Yoga uğraşısına başlamadan önce Yama kurallarını öğrenmek, sabahları ve akşamları sakin ortamda en-az 15 dakika ve en-fazla bir saat süreyle kendi-kendine analiz çalışmaları yapılmasını benimsemek gereklidir. Bu durum yavaş yavaş alışkanlık halini alır ve sürekli  otomatik olarak bilinçaltında insana kendi  kendini kontrol etme kabiliyetlerini aşılar. Kendi davranışlarının analizini yapabilen bir yoga öğrencisi, kendi kötü özelliklerini ortaya çıkarır ve onları bertaraf etmek için mücadele verir. Bu nedenle o tüm davranışlarına sadece  olumlu özellikleri aşılamak zorundadır. Zaman ilerledikçe onun bu kötü ve olumsuz özelliklerinin düşüncelerinden, hareketlerinden ve davranışlarından çıktığı görülür. Büyük beyin kabuğunda müspet düşünceler üstün bir yer alırlar. Bu nedenle yoga çalışan bir insan kendi davranışlarında ve terbiyesinde dostluk ve sevgi, sempati, etrafındakilerin derdine ortak olma, onların sevinçlerini paylaşma, kötü alışkanlıklara (sigara, alkollü içki içme, uyuşturucu kullanma v.b.) karşı ilgisiz olma, ona olumsuz etki yaratan ve ruh, akıl ve fiziki sağlamlaşmasını olumsuz etkileyen kötü ve kirli işlere karışmış insan topluluğundan kaçınma alışkanlıklarını kaznır ve bunun benimsenmesini sağlar.           

                                              Doğu tıp uzmanı Vladimir Uzun

 
Banner