Başlangıç HİNDİSTAN TIBBI Ayurveda “Ayurveda” çerçevesinde örnek tedavi şeması

Warning: Parameter 1 to plgContentAlphacontent::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /home/jroxemaa/public_html/eastmedicine.net/libraries/joomla/event/event.php on line 67

PostHeaderIcon “Ayurveda” çerçevesinde örnek tedavi şeması

“Ayurveda” çerçevesinde örnek tedavi şeması

 

 Prensip olarak konulan teşhise ve hastanın durumuna bağlı olarak değiştirilmesi mümkün olan “Ayurveda” çerçevesinde örnek tedavi şeması hangisidir?

Bu, sanayileşmiş toplumda yaşayan hekimler ve hastalar tarafından uygulanması mümkün olan çok karmaşık ve çok zor olan bir prosedürdür.

 

 Tedaviye başlamadan önce, “üç doşa” teorisi kullanmak suretiyle teşhis konur. Bundan sonra gerçekleştirilecek olan tedavinin şeması kurulur.

Birinci sırada, hastanın bilinci üzerine etki yaratılır. Onunla temas tesis edilir ve hasta, görevin başarılı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için tedavi eden hekimin iradesine  tâbî olur. Bilinç üzerine etki yaratabilmek için tedavi eden hekimin “ruh ünvanına” sahip olması gereklidir. Başka bir deyişle dinine bağlı ve hayatını din kanunlarına göre yaşayan bir insan olmalıdır. Hasta kendi yaşam tarzını değiştirir. “Ayurverd’in” temel kanuna göre, tüm hastalıklar ruh dengesizliği neticesi ortaya çıkarlar.

 

 Hastalığa bağlı olmaksızın her bir hususta diyet uygulanır. Diyet, sonrasında başka yöntemlerin uygulanması için güçlü bir alet olacaktır.

Bundan sonra sıra “pançakarma’ya” gelir. Bunlar temizleme teknikleridir (“Pançakarma” makalesine bakınız). Bu tedavi yöntemi, fitoterapi (şifalı bitkiler terapisi) ile birlikte uygulanır. Bu tedavi yönteminde şifalı otlar ve mineraller temizleme tekniği olarak kullanılırlar.

 Daha tedavinin başlangıcında yoga ve pranayama çalışmaları kullanılır. Fizyolojik süreçlerin ve hastalıktan zarar gören organların yenilenmesi için imkân sağlayan özel sıra ve teknikler vardır.

Pançakarma uygulamaları esnasında bazı masajlar kullanılır, ancak bundan sonra hoş kokulu yağlar, haşlanmış şifalı ot suları, tozlar, yağlar v.b. kullanarak masajlar uygulanmaya devam edilir.

 

 

  “Yagya” veda dinini bağlı olan bir prosedürüdür.  “Yagya”nın amacı bir insanın hayatının belirli bir döneminde belirli bir açısı olan belirli bir gezegenin olumsuz etkisini ortadan kaldırmak veya azaltmaktır. Eski “Veda” metinlerinde rahatlığa, ruh uyumluluğuna, dinçleşmeye, sağlığa, her yönlü gelişmeye ve arzuların icra edilmesine yardımcı olan “yagya’dan” bahsediliyor.

Gerçekleşen seramonilerin yararı, “yagya’nın” ne kadar büyük ve güçlü olduğuna ve insanın tam olarak nasıl bir problemi bertaraf etmek istediğine bağlı olarak, çeşitli derecelerde görülür. Tüm bu problemleri ortadan kaldırmak için “yagya” yardımcı olur. İnsan her zaman “yagya’dan” az veya çok bir fayda elde eder. Ancak problem çok zor ise, onun için çok özel bir “yagya” uygulaması gerekir. Bölge neresi olursa olsun, uygulanması sonucu iyileşme görülür. Bu nedenle, her zaman mütekamil bir neticenin görülmesi mümkün olmasa da, “yagya” uygulaması hiçbir zaman boşuna değildir. “Yagyanın” olumlu etkisi çeşitli milliyetten, farklı dinlere, ırka veya sosyal gruba mensup olan insanlar tarafından hissedilebilir. Birkaç çeşit “yagya” mevcuttur: pudja, homa, djappa, abişeka.

 

Djyotiş ustası, bulunduğunuz dönemde Size hangi seramoninin yardımcı olabileceğini tespit eder.

                                      Doğu tıp uzmanı Vladimir Uzun 
 
Banner