Başlangıç TEOLOJİ VE TARİH Şamanizm Şamanizm

Warning: Parameter 1 to plgContentAlphacontent::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /home/jroxemaa/public_html/eastmedicine.net/libraries/joomla/event/event.php on line 67

PostHeaderIcon Şamanizm

Şamanizm

 

         Şamanizm çok eski bir dinî form olup, primitif-toplumsal sistemlerde meydana gelmiştir.  Bu din sisteminin özelliği ve inançlarındaki en ilgi çekici husus şamanın dinî ekstaz halinde bulunduğunda ruhlarla temasa geçebilmesidir. Din ekstazı formu şamanların uzmanlık alanıdır. Ekstaz sırasında geçtiiklerine inanılan “ruh” kavramının terim olarak anlamı ise farklı toplumlarda farklı mana ve bakış açılarına sahiptir. Şamanizm bugün bile belirli toplumlarda yer almaktadır.

 

Şamanların özel bir elbiseyle ekstaz halinde  uygulayageldikleri dinî tören genellikle şu şekildedir: Şaman  elinde zilli bir def çalarken; zıplar, oynar, vantriloklugluğunu kullanıp sesler çıkarır, hipnoz eder, “ruhlarla” temasa geçip ya dilekte bulunur ya da onları kovar.

 

Şaman çok hasas bir yapıya sahiptir, çok kolay heyecanlanır, kolaylıkla kendini ekstaz ve halüsinasyon görür hale getirir. Tören esnasında kendi iradesi altında gerçekleşen bir histeri krizi içerisindedir.  

 

Şamanizmin bir din olarak üç formu vardır:

 

  • Fetişizm – Fransızca - idol,  tılsım. Fetişizm dinî tören çerçevesinde fetişe tapma ve onun mucize ve keramet gücü olduğuna inanma.
  • Animizm – Latin – anima, animus – nefs yâda ruh. Animizmin bir inanç olarak özelliği,  canlı olan veya olmayan her bir yaratılmışta bir ruh bulunduğuna inanılmasıdır.

Totemizm Kızılderililerin dilinde ot-tem “onun soyu”.  İlkel insan toplumlaında bir inanç usulü olup, seçilmiş insan grupların arasında ya da belli bir hayvan yahut bitki arasında kabul edilen bir doğaüstü akrabalık - totem.    

 

Çin toplumunda bu güne kadar Şamanizm izleri bulunmaktaydı. Şamanist ibadetler bugün değişmiş olsalar da halen uygulanmaktadırlar. Bu da Çinlilerin atalarına ve onların inanç sistemlerine ne kadar bağlı olduklarının bir göstergesidir.   

   

Eski Hindu toplumunda Şamanizm alametleri Tantra soyunda görülmektedir. İşte böyle çoktanrılı Kuzey Hindistan toplumunda tarihi sahneye Vedizm çıkacaktır.

 

                                                           Doğu tıp uzmanı Vladimir Uzun

 
Banner