Başlangıç ÇİN TIBBI Akupunktur noktalarının topografisi Akupunktur noktaları. Sırt bölgesş.

Warning: Parameter 1 to plgContentAlphacontent::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /home/jroxemaa/public_html/eastmedicine.net/libraries/joomla/event/event.php on line 67

PostHeaderIcon Akupunktur noktaları. Sırt bölgesş.

 

 

 

 

 Sırta akupunktur noktaları

Büyük boy resimleri için Galler bölümüne bakabilirsiniz.       

 

 

 

 

 

 

       

 

  
 Nokta № Hat ismi Noktanın ismi Uygulanacak teknik Noktanın topografisi ve fonksiyonel önemi Not
    

              Sırt bölgesi

               Kürek bölgesi

 
83.      L.I. 15Jianyu

Ç. -0,8–1,5

C.-5–20

L. Kol doksan derece kaldırıldığında deltoid proksimalende oluşan iki adet çukurluktan arkadakinde. Humerus başı ile akromion arasında.

K. Omuz ağrısı, kol felci, hipertansiyon, aşırı terleme.

T. Dikey, yâda humerusa paralel yâda dik

 
84.      S.I. 10Naoshu

Ç.–1,0–1,5

C.-5–10

L. Arka koltuk altından yukarı dik çizilen çizgi ile kürek kemiğinden çizilen Yatay çizginin kesişme noktası. Hasta kolu kaldırılınca oluşan çukurlukta nokta bulunur.

K. Omuz eklem hastalıkları, hemiplegia, boyun ve alt çenede ağrı.

T. Dikey

 
85.      S.I. 9Jianzhen

Ç. – 0,5–1,0

C.-10

L. Arkada koltuk arkası kıvrımından 1 cun yukarı, kürek kemiği ile Humerus arasında, deltoid kasının arka kenarında

 K. Omuz eklem ağrısı, omuzda arterit, kürek bölgesinde ağrı, sırt ağrısı, kolların felci, kollarda kontraktür ve felç, başın ağrısı, kulaklarda uğultu, sağır olma, hıçkırık, koltukaltı terlemesi ( aşırı ), sağdaki nokta karaciğer hastalıklarında kullanılır.

 T. Dikey

 
86.      S.J. 14Jianllao

Ç. – 0,7–1,2

C.-10

L. L.I.15 ile S.I. 10 arsında çizilen çizginin ortasında. Yâda ‘’S.J.13’’den 3 cun dik yukarıda.

K. Omuz kaslarının ağrısı, kollarda felç, interkostal nevralji, plevrit, hipertansiyon, aşırı terleme.

T. Dikey

 
87.      G.B. 21Jianjing

Ç–0,5–1,0

C–10–20

L. Cervical omurdan çizilen yatay çizgi ile akromionun ortasından aşağı çizilen dik çizginin kesişme noktasıdır.

K. Boyun ve ense kaslarında ağrı ve kasılma, baş arısı ve dönmesi, soğuk hava nedeninle oluşan hastalıklar, mastit, hypogalakti, doğum sonralı kanama, özellikle beyinde etki gösteren atherosclerosis, nevrasteni.

T. Yatay. Akciğerin tepesi bu noktanın altındadır. Kollaps ve sok gelişebilir. Dikkatli olunmalıdır.

 
88.      S.J. 15Tianliao 

Ç. – 0,5–1,0

C.-10–20

L. G.B.21. ile İG.13. arasında çizilen çizginin ortasında.

K. Omuz kol ense ve ense kökünün her çeşit ağrısı.

T. Dikey. 1,5 cun’dan fazla iğne batırılmaz. Ex olabilir.

 
89.      S.I.13Quyuan 

Ç. – 0,5–1,0

C.- 10

L. 2. Thorox vertebrae ile İG.10. arasında çizilen çizginin skapula üst kenarını kestiği nokta. Yâda G.B. 21 'in altında.

K. Her türlü omuz ağrısı.

T. Dikey

 
90.      S.I. 12Bin-fen

Ç. – 0,2–1,0

C.-10–15

L. Kürek kemiği üst kenarında, Üstünde çizilen çizginin tam ortasında.

K. Her türlü omuz ağrısı.

T. Dikey

 
91.      S.I. 11Tianzong

Ç. – 0,5–0,7

C.- 10

L. Kürek kemiği üzerindeki kuyudan 4. thorakal omurdan çizilen paralel çizgi ile L.İ.12'den çizilen dik çizginin kesişme noktası.

K. Omuz ve kürek kemiğinde ağrı ve hareket sıkıntıları, interkostal nevralji, hıçkırık, astım, hypogalakti, sağ taraf karaciğer hastalıklarında kullanılır.

T. Dikey.

 
92.                        S.I.15Jian-zhong-shu

Ç. – 0,5–1,0

C.-10

L. G.B.21 ile Du14 noktalarının tam ortasında, 7. boyun omuru hizasında.K. Omuz eklem ağrısı, ense kökünde ağrı, öksürük, akciğer kanaması, astım, görme kaybı.T. Dikey. 
93.                        S.I. 14Jian-wai-shu

Ç. – 0,5–1,0

C.- 10

L. Sırtın 2. çizgisi üzerinde, 1. thorakal omurdan çizilen Yatay çizgi ile kesişme noktasında.

K. Eklem ağrısı, boyun sırt ağrısı, pneumonia, plevrit, nevrasteni, hypotoni.

T. Dikey

 
94.                        L.I. 16Jugu

Ç. -1,0–1,5

C.-5–10

L. Klavikula - akromion ekleminin arkasında trapezius kası üzerinde.

K. Omuz eklem ağrısı, kolların felci, kanlı öksürük, mide kanaması, boyun lenf bezlerinde TBC, çocuklarda konvülsüyon ( her türlüsü ).

T. 1,5 cundan fazla batırılmaz.

 
                Sırtın orta hattı  
95.                        Du.  14Dazhui

Ç. – 0,5–1,

 

 

C.-15–30

L. 7 Cervical ve 1 vertebrae thoracic aralarında.

K. Bel ve boyun arısı, pneumonia, her türlü ağar olan hastalıklar, malarya, grip, TBC, emphysema, psikoz, epilepsi. 

T. Dikey.

 
96.                        Du. 13Taodao

Ç. – 0,5–1,0

C.-15

L. 1 ve 2 Thorox vertebrae aralarında.

K. Malarya, grip, sarılık,  epilepsi,  başında arlık, miyop.

T. Dikey.

 
97.                        Du.12Shenzhu 

Ç. – 0,5–1,0

C.-20–30

L. 3 ve 4 vertebrae thoracic aralarında.

K. Sırt ve bel arısı, psikoz, epilepsi, çocuklarda convulsion, beyin hastalıkları, kabuz, nevrasteni, bronşit.

T. Dikey.

 
98.                        Du. 11Shendao

Ç. – 0,5–1,0

C.-15

L. 5 ve 6 vertebrae thoracic aralarında.

K.  Baş arısı, bel ve sırt arısı, interkostal nevralji, çocuklarda convulsion, malarya.

T. Yatay 30–40°, hasta otururken başını hafif ilecek, inenin ucu yakarı doğru. 

 
99.                        Du.10Lingtai

Ç. – 0,5–1,0

 C.-10–20

L. 6 ve 7 vertebrae thoracic aralarında.

K. Nefes dağarlı, astım.

T. Yatay 30–40°, hasta otururken başını hafif ilecek, inenin ucu yakarı doğru

 
100.                        Du.  9Zhiyang

Ç. – 0,5–1,0

C.-10

L. 7 ve 8 vertebrae thoracic aralarında.

K. Bel ve sırt arısı, karın arısı iştah kaybının beraber, epigastria bölgesinde arağı. 

T.  Yatay 15°, iğnenin ucu yukarı doğru. 

 
101.                     
Du. 8Jinsuo

Ç. – 0,3–1,0

C.-10

L. 9 ve 10 vertebrae thoracic aralarında.

K.  Psikoz, nevrasteni, epilepsi, sırt arısı, epigastria ağrı. 

T.  Yatay 15°, iğnenin ucu yukarı doğru. 

 
102.                        Du. 7Zhongshu 

Ç. – 0,3–1,0

C.- 5–10

L. 10 ve 11 vertebrae thoracic aralarında.

K. Sırt arısı, meyde arısı, lumbago, iştahsızlık, ateş düşürücü etkisi. 

T. Yatay 15°, iğnenin ucu yukarı doğru. 

 
103.                        Du. 6Jizhong

Ç. – 0,5–1,0

C.-3–15

L. 11 ve 12 vertebrae thoracic aralarında.

K. Convulsion, psikoz,   sarılık, hemoroit, Prolepses rektum, epelisi.

 T. Yatay 15°, iğnenin ucu yukarı doğru. 

 
104.                        Du.  5Xuanshu

Ç. – 0,3–1,0

C.-10

L. 1 ve 2 vertebrae lumbales arasında.

K. Karında spazm ve arağı, akut enterocolitis.

T. Dikey, yan üstü yatarken.

 
105.                        Du. 4Mingmen

Ç. -0,5–1,0

C.-10–20

L. 2 ve 3 vertebrae lumbales arasında.

K. Baş arısı, hyperthermia, bel arısı, çocuklarda epelisi, enuresis nocturna, pollution, impotence.

T. Yatay. Yan üstü yatarken.

 
106.                        Du. 3Yao-yang-guan

Ç. – 0,5–1,0

C.-10–20

L. 4 ve 5 vertebrae lumbales arasında.

K. Diz arısı, bel ve kuyruk sokumunda arağı,  impotence.

T. Yatay. Yan üstü yatarken.

 
107.                        Du. 2Yaoshu

Ç. – 0,5–1,2

C.-10–20

L. Coccyx ve sacrum arasında.

K. Bel arısı, соха mangada arağı, ayak üşmemesi, amenorrhea.

T. Yatay

 
108.                        Du. 1Chang-qiang

Ç. – 0,5

C.- 10–20

L. Coccyx ve anüs arasında.

K. Barsak kanaması, akut ve kronik enterocolitis, pollution, impotence.

T. Dikey.

 
                 Sırtın 1. yan hattı  
109.                        U.B. 11Dashu

Ç. – 1,0

C.-10–20

L. Orta hattan 1,5 cun lateral, Du.13 noktanın nizasında.

K. Bronşit, plevrit, epilepsi, yaka bölgesinde arağı, boyun ve ense arağı,  bas arağı ve bas dönmesi.

T. Dikey.

 
110.                        U.B. 12Fengmen

Ç. – 0,5–1,0

C.-15

L. Orta hattan 1,5 cun lateral, 2 ve 3 vertebrae thoracic ortasının nizasında.

K. Bronşit, plevrit, grip profilakti, ateş düşürücü, carbuncle sırta,  nezle, sersemlik.

T. Dikey.

 
111.                        U.B. 13Feishu

Ç. – 0,5–1,0

C.-10–30

L. Orta hattan 1,5 cun lateral, Du.12 noktanın nizasında.

K. Her türlü akciğer hastalıkları.  

T. Dikey.

Akciğer meridyenin ŞU noktası.
112.                        U.B. 14Jueyinshu

Ç. – 0,5–1,0

C.-10–20

L. Orta hattan 1,5 cun lateral, 4 ve 5 vertebrae thoracic ortasının nizasında.

K. Pericarditis, hıçkırık, midye bulantısı, göğünde arağı. T.Dikey.

Perikard meridyenin ŞU noktası.
113.                        U.B. 15Xinshu

Ç. – 0,5–1,0

C.-3–5

L. Orta hattan 1,5 cun lateral, Du.11 noktanın nizasında.

K. Kalp ve akciğer hastalıkları, mide bulantısı, mide kanaması, epilepsi, amnezi, nevrasteni.

T. Dikey.

Kalbin meridyenin SU noktası
114.                        U.B. 16Dushu

Ç. – 0,5–1,0

C.-5–10

L. Orta hattan 1,5 cun, lateral Du.10 noktanın nizasında

K.  Beli üst sülümende arı, ense arısı, kalp hastalıkları, karında gürültü,  mastit, prostat.

T. Dikey.

 
115.                        U.B. 17Geshu

Ç. – 0,5–1,0

C.-10–20

L. Orta hattan 1,5 cun lateral, Du.9 noktanın nizasında

K. Kronik hemorrhagic hastalıkları,  anemi, nisasızlık, kalp ve akciğer hastalıkları, gastrit, enterocolitis, reflü, akut sistit.

T. Dikey.

Kanın SU noktası.
116.                        U.B. 18Ganshu

Ç. – 0,5–1,0

C.-10

L. Orta hattan 1,5 cun lateral, Du.8 noktanın nizasında

K. Sarılık, psikoz, isteri, burun kanaması, gastrit, karaciğer ve sofra kesenin hastalıkları.

T. Dikey.

Karaciğer meridyenin SU noktası.
117.                        U.B. 19Danshu

 

 

 

 

Ç. – 0,5–1,0

C.-10–15

L. Orta hattan 1,5 cun lateral, Du.7 noktanın nizasında

K. Bel arısı, karaciğer ve sofra kesenin hastalıkları.

T. Dikey.

Sofra kesenin meridyenin SU noktası.
118.                        U.B. 20Pishu  

Ç. – 0,5–1,0

C.-10

L. Orta hattan 1,5 cun lateral, Du.6 noktanın nizasında

K. Midede şişkinik ve arı, sarılık, kusma,  anoraksı, hepatit, ödem, diyabet.

T. Dikey.

Dalan meridyenin SU noktası.
119.                        U.B. 21Weishu 

Ç. – 0,5–1,0

C.-15–20

L. Orta hattan 1,5 cun lateral, 12 vertebrae thoracic ve 1 vertebrae lumbales ortasının nizasında.

K. Her türlü mide hastalıkları.

T. Dikey.

Mide meridyenin SU noktası.
120.                        U.B. 22San-jiao-shu  

Ç. – 0,5–1,0

C.-20–30

L. Orta hattan 1,5 cun lateral, Du.5 noktanın nizasında.

K. Bel arısı, midede şişkinik, kabız, dyspepsi, kusma, idrar yolarda infection,  pollution, nevrasteni.

T. Dikey.

SAN-SZYAN meridyenin SU noktası.
121.                        U.B. 23ShenshuÇ. – 0,5–1,0C.-10–20

L. Orta hattan 1,5 cun lateral, Du.4 noktanın nizasında.

K. Her türlü böbrek hastalıkları.

T. Dikey.

Böbrek meridyenin SU noktası.
122.                        U.B. 24Qihaishu

Ç. – 0,5–1,0

C.-10–20

L. Orta hattan 1,5 cun lateral, 3 ve 4 vertebrae lumbales ortasının nizasında

K. Bel arısı, karında arı gürültü, isal, kabız, dysmenorrhoea, hemoroit, hipertansiyon.

T. Dikey.

 
123.                     
U.B 25Da-chang-shu  

Ç. – 0,5–1,0

C.-10

L. Orta hattan 1,5 cun lateral, Du.3 noktanın nizasında.

K. Her türlü kalın barsak hastalıkları.

T. Dikey.

Kalın barsak meridyenin SU noktası.
124.                        U.B. 26Guan-yuan-shu

Ç. – 0,5–1,0

C.- 10

L. Orta hattan 1,5 cun lateral, 5 vertebrae lumbales ve sacrum ortasının nizasında.

K. Bel ve kuyruk sokumun arısı, isal, idrar yoların hastalıkları, diyabet, hypertonic.

T. Dikey.

 
125.                     
U.B. 27Xiao-chang-shu

Ç. – 0,5–1,0

C.-10

L. Orta hattan 1,5 cun lateral,  sacrum 1 ve 2 vertebrae sacrum ortasının nizasında.

K. Lumbago, karın arısı, enteroklıtıs, barsak kolik, isal, hemoroit, siyatik.

T. Dikey.

İnce barsak meridyenin  SU noktası.
126.                  
U.B. 28Pang-guang-shu

Ç. – 0,5–1,5

C.- 10

L. Orta hattan 1,5 cun lateral,  sacrum 2 ve 3 vertebrae sacrum ortasının nizasında.

K. İdrar yoların hastalıkları, kabız, enteroklıtıs, lumbago.

T. Dikey.

Mesane meridyenin SU noktası.
127.                  
U.B. 29Zhong-lu-shu

Ç. – 0,5–1,5

C.-10

L. Orta hattan 1,5 cun lateral,  sacrum 3 ve 4 vertebrae sacrum ortasının nizasında.

K.  Belende kasların arı ve kontraktür, siyatik, enterkolit, diyabet. 

T. Dikey.

 
128.                  
U.B.30Bai-huan-shu

Ç. -0,5–1,5

C.-5–10

L. Orta hattan 1,5 cun lateral, coccyx ve sacrum ortasının nizasında.

K. Belende ve kalçada arağı, fıtık, prolepses rektum, cinsel hastalıkları.

T. Dikey.

 
           Ek 1. sırtın yan hattı (Balyao) 
129.                  
U.B. 31Shangliao

Ç. – 0,5–1,5

C.- 10

L. Nokta 1 foramina sacralia dorsalia üstündya bulunur.

K. İdrar yoların hastalıkları, cinsel hastalıkları, lumbago, siyatik, kabız.

T. Dikey.

 
130.                        U.B. 32Ciliao

Ç. – 0,5–1,5

C.- 10

L. Nokta 2 foramina sacralia dorsalia üstünde bulunur.

K. İdrar yoların hastalıkları, cinsel hastalıkları, lumbago,  siyatik, kabız.

T. Dikey.

 
131.                        U.B. 33Zhongliao

Ç. – 0,5–1,5

C.- 10

L. Nokta 3 foramina sacralia dorsalia üstünde bulunur.

K. İdrar yoların hastalıkları, cinsel hastalıkları, lumbago,  siyatik, kabız.

T. Dikey

 
132.                        U.B. 34Xialiao  

Ç. – 0,5–1,5

C.- 10

L. Nokta 4 foramina sacralia dorsalia üstünde bulunur.

K. İdrar yoların hastalıkları, cinsel hastalıkları, lumbago,  siyatik, kabız.

T. Dikey

 
133.                        U.B. 35Huiyang

Ç. – 0,3–0,5

C.-15

L. Sırt orta hattın 0,5 cun lateral, os. sakrumun alt yan tarafında. 

K.Enterocolitis,  dizanteri, melena, hemoroit, neirodermit, hematuri, kadınların cinsel hastalıkları.

T. Dikey. Hasta yan üstü yatarken.

 
                  Sırtın 2 yan hattı 
134.                        U.B. 41Fufen 

Ç. – 0,3–0,5

C.- 15

L. Sırtın orta hattından 3 cun medial, U.B.12. noktanın nizasında.K. Sırta arağı ve kramp, ensede arağı, dersek eklem erende arağı.  T. Dikey. 
135.                        U.B. 42Pohu  

Ç. – 0,3–0,5

C.- 15

L. Sırtın orta hattından 3 cun medial, U.B.13. noktanın nizasında.K. Sırta arağı ve kramp, ensede arağı, bronşit, astım, TBC, plevrit. T. Dikey.  
136.                        U.B. 43Gaohuangshu

Ç. – 0,3–0,5

C.- 20–50

L. Sırtın orta hattından 3 cun medial, U.B.14. noktanın nizasında.

K. Kronik akciğer hastalıkları, mide ve düodenumda ülser, kusma, kabız, nevrasteni, anemi.  

T. Dikey.

 
137.                        U.B. 44Shentang

Ç. – 0,3–0,5

C.-15

L. Sırtın orta hattından 3 cun medial, U.B.15. noktanın nizasında.

K. İnterkostal nevralji, kramp ve sırt arısı, kalp hastalıkları,  bronşit, astım. 

T. Dikey.

 
138.                        U.B. 45Yixi

Ç. – 0,3–0,5

C.-30–60

L. Sırtın orta hattından 3 cun medial, U.B.16. noktanın nizasında.

K. İnterkostal nevralji, sırt arısı, perikardit, öksürük, astım, baş dönmesi, gece terleme, malarya.

T. Dikey.

 
139.                        U.B. 46Geguan

Ç. – 0,3–0,5

C.-10

L. Sırtın orta hattından 3 cun medial, U.B.17. noktanın nizasında.

K. İnterkostal nevralji, stenosis oesophagi, kusma, mide kanaması.

T. Dikey.

 
140.                        U.B. 47Hunmen

Ç. -0,3–0,5

C.-10

L. Sırtın orta hattından 3 cun medial, U.B.18. noktanın nizasında.

K. Sırt ağısı, ğüğüs kafesinde ağısı, karaciğer ve sofra kesesinin hastalıkları.  

T. Dikey.

 
141.                        U.B. 48Yanggang  

Ç. – 0,3–0,5

C.- 10

L. Sırtın orta hattından 3 cun medial, U.B.19. noktanın nizasında.

K. Karında gürültü ve arı, hepatit, kolesistit, sarılık, isal, plevrit, endocarditic, barçaklarda ascaridosis.

T. Dikey.

 
142.                        U.B. 49Yishe

Ç. – 0,3–0,5

C.-5–30

L. Sırtın orta hattından 3 cun medial, U.B.20. noktanın nizasında.

K. Bel arısı, gürültü ve arı basaklarda, dispeçsi, kusma, mide bulantısı, isal, diyabet, sarılık, karaciğer hastalıkları.

T. Dikey.

 
143.                        U.B. 50Weicang

Ç. – 0,5–1,0

C.-10–30

L. Orta hattan 3 cun lateral, 12 vertebrae thoracic ve 1 vertebrae lumbales ortasının nizasında.

K. Bel arısı, mide arısı, karın şişkini, barsak gürültüsü, kabız.

T. Dikey.

 
144.                        U.B. 51Huangmen

Ç. -  0,5–1,0

C.-10–30

L. 1 ve 2 vertebrae lumbales ortasının nizasında, U.B.12 noktanın nizasında.

K. Bel arısı, mastit, epigastria belgesinde arı, kabız, ayaklarda felç.

T. Dikey.

 
145.                        U.B. 52Zhishi

Ç. -0,5–1,0

C.-10

L. 2 ve 3 vertebrae lumbales ortasının nizasında, U.B.23 noktanın nizasında.

K. Bel arısı, pollution, iktidarsızlık, dizuri sıkıntısı, cinsel organlarda arı, dysmenorrheal, kusma, ödem, isal.

T. Dikey.

 
146.                        U.B. 53Baohuang

Ç. – 1,0–2,0

C.-10–20

L. Orta hattan 3 cun lateral,  sacrum 2 ve 3 vertebrae sacrum ortasının nizasında.

K. Belde ve kuyruk sokumunda arı, enterocolitis, kabız.

T. Dikey.

 
147.                        U.B. 54Zhibian 

Ç. -1,0

C.- 10–20

L. Orta hattan 3 cun lateral, coccyx ve sacrum ortasının nizasında ve U.B.30 noktanın nizasında.

K. Bel ve kuyruk sokumun arısı, ayaklarda felç, siyatik, hemoroit, sistit.

T. Dikey.

 

 

 
Banner