Başlangıç GELENEKSEL ÇİN TIBBI Çin Felsefesi

PostHeaderIcon Çin natür felsefesi

Mitolojiye göre; Çin’de eski çağlarda “Üç hükümdar ve beş İmparator ” adı verilen dönemde, M.Ö 2852 – 2737 yılları arasını Fu Si adlı bir hükümdar yönetiyordu.  Çin hiyeroglif yazı temellerini ilk olarak ortaya koyan hükümdar Fu Si’ dir.

Fu Sin’i Eski Çin’i yönettiği 115 yıllık dönemde, Çin yazısını nasıl bulduğu ve geliştirdiği hususunda mitolojide iki ayrı efsane anlatılmaktadır.

Bunlardan birincisine göre Fu Si, bir gün,  Huan He nehrinin kenarında dolaşırken, Ulu Ejderha’ yi görmüştür. Diğer bazı anlatımlarda ise,  gördüğü şeyin Ulu Kaplumbağa ya da Ulu At olduğu da söylenmektedir.

Sonuç olarak,  gördüğü yaratığın sırtındaki esrarengiz işaretler onun dikkatini çekmiş ve bu işaretlerden esinlenmiştir.  

Anlatılan ikinci fikre göre ise, sanatla da meşgul olan Fu Si bir gün resim çizerken, ansızın karşısındaki kumluk alanda, kuşların kumlu kayalıklarda bıraktığı ayak izlerini görmüş ve bu üç çizgiden oluşan kuş ayak izleri, Fu Si’ ne ilham vermiş ve yazının üç çizgi prensibine ait ilk temelleri atmasına sebep olmuştur.

Fu Si, yukarıda anlatılan olaylardan ilham alarak, 8 adet trigram sembolü içeren ve adına Ba-gua denen bir grafiği ortaya koymuştur.  Trigram  -  (bā guà)

Ba = sekiz, gua = özel grafik sembolü ya da trigram.  

Her bir gua, üç çizgiden oluşur.  Trigram isim olarak buradan gelir. Çizginin adı yao’dur. Yao iki türlü olur. Birincisi, kesiksiz yatay çizgi  «—» , diğeri ise ortadan kesik yatay çizgidir  «- -». Bunarın kombinasyonu sekizdir.

Heksagram  - 六十四卦 (li-ushi-si gua) ; Hexá- Yunancada altı demektir; altı çizgiden (yao) ulaşan grafik bir semboldür. Heksagram, alt ve üst olmak üzere iki trigramdan oluşur. Altmış dört adet heksagram vardır.  Her bir heksagramın değişik anlamı ve yorumu vardır.

Heksagram zaman içinde gelişerek bu günkü modern Çin hiyeroglif yazısını oluşturmuştur.     

Çin’ in Kutsal Kitabı, “İ-Jıng”, heksagram ile yazı yazılmıştır. 

Belli bir süreçten geçerek son halini alan Hiyeroglif yazı şekli,  bu anlamda yalnızca bir yazı sistemi değildir ve Çin Medeniyeti içinde diğer tüm ilimlerin başlangıcında mevcuttur.

 

                   Doğu tıp uzmanı Vladimir Uzun

1 Yin ile Yang teorisi
2 Beş element teorisi
3 Qi enerjisi teorisi
4 Çin felsefesi
Banner