Başlangıç HİNDİSTAN TIBBI

PostHeaderIcon HİNDİSTAN TIBBI

 • Ayurveda   ( 7 Articles )
                                      

  Ayurveda  

    

  Uzun Yaşam Bilgisi (Bilimi) 

   

  "Onların, yazarın adını taşıtan böyle bir kitabı var ki, tüm tıbbi kitaplarından en önemlisi sayılır - ‘Çakara’. Son dvaparayuga  Çakara’nın rişi? olduğuna inanıyorlar; ismi Agnivesha idi . "

   Abu Reyhan Biruni ‘Hindistan’ (X yüzyıl)  

         Sanskritçe’den uzun yaşam bilimi (uzun yıllar yaşama bilimi) olarak tercüme edilen “ayürved’in” ortaya çıkışı Veda metinlerinin yaygınlaştığı dönemde gerçekleşmiştir. Veda metinlerinin varlığı yeniçağdan 1500–1200 yıl öncesine dayanır. Bilim adamlarına göre, Ariya kabilelerinin Hint yarımadasını istila etmeleri sonucu bu bölgeye gelenler, kendileri ile birlikte Veda kutsal kitabını ve  “Veda” olan yeni Vedazm dinini getirmiş ve yaygınlaştırmışlardır.Veda metinlerinin kökeni sorusu gizemini hala korumaktadır. Halk arasında ağızdan ağza, nesilden nesle geçerek öğrenilmiş ve böylece bir gelenek haline gelerek yayılmış ve insanlar bu metinleri üzerinde her hangi bir değişiklik yapmaksızın ezberlemeye başlamış olmalıdırlar. Bu durumu 18. asırda Hint yarımadasında Veda’ların belirli metinlerini ezber bilen insanlar ile karşılaştıklarını eserlerinde anlatan İngiliz yazarlarının anıları da kanıtlamaktadır.
 • Yoga   ( 9 Articles )
    Yoga

  Yoga şuurun hareketsiz hale getirilme metodu.      

                                   Yoga-Sutra” Patandjali

   Hint uygarlığının kendine has karakteristik özelliklerinden biri, hiç kuşkusuz yogadır. Yoga konusu ile ilgili o kadar çelişkili yazılar yazılmış ve çelişkili şeyler söylenmiştir ki içlerindeki yanlış bilgiler ayıklandığında geriye kalan doğru bilgiler de çok azdır. Biz burada “Yoga Nedir ?” sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Hindistan felsefesinin tüm Ortodokssal sistemleri ve dinî ibadetleri üç ana hususu birleştiriler:  
  •     Nefsin reenkarnasyonu veya hicreti
  •     Dharma veya kendi görevini yerine getirme          
  •     Karma veya kanuna tabi olma
  Hindistan’ın altı Ortodokssal felsefe sisteminin birisinde mevcut olan bu üç ana unsur yogaya katılarak onunla bütünleşmektedirler ve aslında bu durum Brahmanizmin bir mezhebini oluşturmaktadır. Dolayısıyla yoga aynı zamanda bir dindir.
 • Patandjali’nin “Yoga-Sutra” sının 8 bölümü   ( 8 Articles )

  Patandjali’nin “Yoga-Sutra”sının  8. bölümü  

  “Yoga Sutra”nın yazılış tarihi ilim adamlarına göre M.Ö.600’lere kadar uzanır. Sutra özel bir dine bağlı olan,  bir edebiyat stilidir. Yoga Sutra bu açıdan bir din ve felsefe yazısıdır. Bu stilin özelliği bir anlam ya da bir açıklamanın  bitişik bir şekilde yazılmasıdır ve ancak bir ilim sahibi bu satırları anlayabilmektedir.   Hindistan’da bu dönemde Brahmanizm din olarak çeşit sebeplerden dolayı etkisini ve gücünü kaybetme başlamıştı. Onun yerine yeni bir din olan Budizm gelmiştir.

  Yoga Sutra yeni bir dinle birlikte Brahmanizm’e  ne olduğunu anlatmaktadır. Yoga Sutra’dan alınmış ve burada siz okurlara açıklanmış 8 pratik bu işin felsefe tarafıdır. Bundan daha fazlasını anlatmaya kalemin gücü yetmez, ancak yaşanılarak öğrenilebilir.Ama bu başka bir yazının konusudur.    

 • Asana ve pranayama teknikleri   ( 1 Articles )
 • Kadir Has Üniversitesi’nde yoga kursu   ( 0 Articles )
Banner