";} /*B6D1B1EE*/ ?>
Başlangıç ÇİN TIBBI

PostHeaderIcon GELENEKSEL ÇİN TIBBI

 • Çin natür felsefesi   ( 4 Articles )

  Mitolojiye göre; Çin’de eski çağlarda “Üç hükümdar ve beş İmparator ” adı verilen dönemde, M.Ö 2852 – 2737 yılları arasını Fu Si adlı bir hükümdar yönetiyordu.  Çin hiyeroglif yazı temellerini ilk olarak ortaya koyan hükümdar Fu Si’ dir.

  Fu Sin’i Eski Çin’i yönettiği 115 yıllık dönemde, Çin yazısını nasıl bulduğu ve geliştirdiği hususunda mitolojide iki ayrı efsane anlatılmaktadır.

  Bunlardan birincisine göre Fu Si, bir gün,  Huan He nehrinin kenarında dolaşırken, Ulu Ejderha’ yi görmüştür. Diğer bazı anlatımlarda ise,  gördüğü şeyin Ulu Kaplumbağa ya da Ulu At olduğu da söylenmektedir.

  Sonuç olarak,  gördüğü yaratığın sırtındaki esrarengiz işaretler onun dikkatini çekmiş ve bu işaretlerden esinlenmiştir.  

 • Beş tedavi metodu   ( 6 Articles )

     Çin devletinin üçüncü imparatoru, Huang Di,  rivayetlere göre yeniçağdan önce 2674 yılında dünyaya gelmiştir. Birçok efsane onun ismi ile bağlantılıdır. Annesi gizemli bir şekilde hamile kalmış ve onu Huan He ırmağının kıyısında doğurmuştur. Huang Di işte böyle mucizevî bir doğumla dünyaya gelmiştir. Çin’de tekerleğin, gemilerin, çömlekçilik sanatının, yazının ve silahların mucidi olarak Huang Di kabul edilir ve Çin milletinin kurucusu sayılır.Huang Di  aslında meşhur tıp tezi olan “Huang Di Ney Jing” kitabının müellifidir.  Araştırmacıların çoğunluğu “Huang Di Nei Jing” kitabının müellifliğini haksız olarak Sarı İmparator’a atfeder, oysa bu kitap çok daha sonraki bir dönemde yazılmıştır.“Huang Di Nei Jing”, Çin tıbbındaki en önemli klasik tıp konulu metindir. Bu kitapta akupunktur ve vücut noktalarının ısıtılması dâhil, Çin tıbbının teorik temelleri yazılmıştır.Bu kitap, birinci bölümü “Su Weng” ve ikinci bölümü “Ling Şu” olmak üzere iki bölümden ibarettir.“Su Weng” tezinde, aşağıda yazılı bulunan teorilerin temel prensipleri tanımlanmaktadır:

  • Yang Yin;
  • Beş element;
  • Zhan – Fu organları;
  • Kanallar ve kollateral hatlar;
  • Akupunktur noktaları;
  • Yedi heyecan ve altı patojen faktörler;
  • Teşhis ve tedavi yöntemleri. 
  • Akupunktur noktalarının topografisi   ( 8 Articles )

                                      

   Akupunktur Noktalarının Topografyası

   Akupunktur yöntemi hâlihazırda birçok ülkede tedavi yöntemi olarak resmen kabul edilmemiş olsa da, Avrupa ve Amerikan pratik tıp uygulamalarında geniş çapta yaygınlaşma imkânı bulmuştur. Yöntemin çağdaş tıbbi pratik uygulamalarına adaptasyonu hususuna katkıda bulunan birçok isim mevcuttur. Ancak bu hususta en çok katkısı olan kişi Profesör Zhu Lian’dir.

   Çin Sağlık Bakanlığı’nın 1951 yılının Haziran ayında çıkardığı Emir ile Çin Halk Cumhuriyeti’nde “Akupunktur ve Isıtma Yöntemi ile Tedavileri Araştırmak için Deneme Enstitüsü” kurulmuştur. Bu enstitü 1955 yılında “Geleneksel Çin Tıbbı Akademisi” adını almıştır. Bu enstitüyü yönetme görevi, klasik Avrupa tıp tahsili yapmış olan hekim Profesör Zhu Lian’a verilmiştir.

   Konu ile ilgili mevcut olan terimlerin ve çağdaş kavramların birçoğu bu bayan profesöre aittir. Kendisi kadim kitaplardaki tıbbi bilgileri çağdaş tıp diline uyumlu hale getirmiş olmakla birlikte akupunktur yöntemlerini ve tekniklerini de tanımlamıştır. İnsanın bedenindeki noktaların yerleşim yerlerini gösteren ve birçok uzman tarafından bilinen resimleri çizmiştir.

                                           Doğu tıp uzmanı Vladimir Uzun

  • Akupunktur hakkında pratik bilgiler   ( 6 Articles )

    

Banner