Başlangıç REHBER
Rehber
Terms that are on use on this site.
You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches
View definition
Submit Term

All | A | B | Ç | D | G | H | İ | K | M | O | P | R | S | U | V


All
There are 32 entries in the definition.
Pages: 1
Term Definition
Agni

Agni – (San.) Ateş. Veda dininden bir tanrı

 
Ardjuna

Ardjuna – Pandava aşiretinin prensi. Bhagavadgita’da ona Krişna yoga kuraları ve sırları açıklamıştır. 

 
Asana Asana – Yoganın bir metodu (istatistik poz).

 

 

 
Aşram

Aşram Teke anlamına gelir.

 
Atman

Atman – Brahmanizm tasavvufuna göre insanın taşıdığı Allah ruhu.

 
Brahmana

Brahmana – Hinduizm’ de edebiyat ve dini içerikli  bir yazı türü.

 
Çakra

  Çakra – (San). Daire. Bu terim Ayurveda ve Yoga’da bir enerji merkezi belirticisi olarak kullanmakta.    

 
Çaraka Çaraka – Bazı ifadelere göre guru, rişi. Sankhya felsefenin kurucusu.
 
Dharma Dharma –(San.) tören, görev. Hinduizm’de dini usullere uygun yasama biçimi.
 
Djapa Djapa- Beli bir kural çerçevesinde (din kuralı) sesli mantra okuyup tekrarlama.
 
Gheranda Gheranda – bir yogin vayşava.
 
Gheranda-Samhita Gheranda-Samhita menşur bir yoga hakkındaki yazıdır. Sanskritçe’den İngilizce’ye ilk defa 1887 yılında çevrilmiştir.
 
Guru Guru – (San) kapanık dağıtıcı. Hoca, şeyh, öretmen.
 
Hatha-yoga-pradipika Hatha-yoga-pradipika  – Sanskritça bir yazı, 15 asırda yazılmıştır. Bu yazı Gheranda Samhita ve Şiva Samhita ile birlikte yoga hakkında yazılan çok önemli metinlerdir. Yazarı Svami Svatmarama’dır.
 
İndra

İndra – (San.)  Güç. Veda dininin baş tanrısıdır.

 
Kapila

Kapila – Hindu dininde büyük bir belge. Sankhya felsefesinin ve mezhebinin kurucusudur. 

 
Karma Karma ya da karman –  İnsan tarafından yapılmış herhangi bir düsünce, söz, hareket.
 
Krişna Krişna – Hinduizm’de bir tanrı.
 
Kundalini Kundalini – Kuyruk sokumunda bulunan bir çeşit enerji.
 
Mantra

  Mantra – (San.) Söz. Dua,  övgü, büyü, tavsiye, tasarı. Hindu dinlerinde mantra kelimesinin anlamı ses haline getirilmiş düşünce demektir.   Meşhur  ‘Om’ mantrası sadece ve sadece sesli söylenir.

 
Om

Om.: Hinduizm’de çok önemli bir mantra

 
Pandava Pandava – Eski Hindu medeniyetinnin efsanevi bir aşiretidir. 
 
Pranayama Pranayama - Yoganın bir metodu (nefes egzersizleri).
 
Purana Purana – Hindu edebiyat ve dini usullü yazı. 
 
Rigveda

Rigveda – (San.) Rig-övgü, veda-bilme

 
Samhita Samhita - Hindu bir edebiyat ve dini usullü yazı. 
 
Sanskrit

Sanskrit – (San.) Kutsal.  Ari ırkının klasik dili. Hindistan’daki bütün din ve felsefe eserleri bu dilde yazılmıştır.  

 
Şiva

Şiva - sanskritça Elverişli. Vedizm dininin bir tanrı. Yoganın baş hocası sayılır. 

 
Sutra Sutra –Hindu bir edebiyat ve dini usullü yazı. 
 
Upanişad Upanişad - Hindu bir edebiyat ve dini usullü yazı.  
 
Veda Veda – Hint medeniyetinin kutsal dinlerine ait kitapları. (Rigveda, Samaveda, Yadjurveda, Atharvaveda) 
 
Vişnu Vişnu - Veda dininin tanrısıdır.
 


All | A | B | Ç | D | G | H | İ | K | M | O | P | R | S | U | V


Definition
Banner