Warning: Parameter 1 to plgContentAlphacontent::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /home/jroxemaa/public_html/eastmedicine.net/libraries/joomla/event/event.php on line 67

PostHeaderIcon Çin Masajı Tuy Na

  Tuy Na – Çin Masajı 

 •     Tui Na – Тuy Na Geleneksel Çin Masajı
 • Chinese Massage therapy  

Geleneksel Çin tıbbında uygulanan Zhen Jiu (akupunktur) ve ilaçla tedavi yönteminden sonra, üçüncü yöntem olarak masaj gelmektedir.  Literatürde egzotik isimleriyle ve uygulama tipleriyle on masaj şekli açıklanmıştır. Bunların hepsinin başlangıcı geleneksel Тuy Na Çin masajına dayanmaktadır.Her zaman yardımına başvurduğumuz ünlü “Huang Di Ney Jing” kitabında masaj yöntemlerinin ve tekniklerinin açıklamaları yapılmamış, sadece “An Mo” adı ile belirtilmişlerdir. Ancak Tuy Na masajının icra edilme ve uygulama tekniklerinde farklılıklar mevcuttur. Bunlar daha sonra söz konusu edileceklerdir. Doğuda farklı adlar altında mevcut olan ve masaj sayılan her şey Tuy Na ve An Mo adını taşıyan iki yöntemden ortaya çıkmıştır.Geleneksel Çin masajının temelleri, Çin doğa felsefesinin, Jing Luo (meridyen sistemi) ve Qi enerjisinin dolaşımı teorileri üzerine kurulmuştur.    

Akupunktur uygulama makalesinden anımsadığımız gibi, çağdaş Çin tıbbı tasavvurlarına göre insan organizmasında meridyenler sistemi mevcuttur ve bu sistem aşağıda sayılanlardan oluşur: 

 • 14 temel meridyen;
 • 2 ayrı meridyen;
 • 8 “mükemmel, sihirli” meridyen;
 • 12 temel meridyenlerden ayrılan kollar;
 • 15 kollateral hat.   

Masaj uzmanı, tedavi amaçlı masaj uygulamaları esnasında, 12 kas-kiriş meridyenlerinden oluşan sistemi de kullanır. Bunlar, temel meridyenlerden farklı olarak, kullanılabilmeleri için gerekli olan daha geniş “yola” sahiptirler.  Kas-kiriş meridyenleri tarafından “yan” ve “in” olarak ikiye ayrılırlar ve bağlı oldukları temel meridyenlere benzeyen adlara sahiptirler. Bu meridyenlerin kullanılması, oynar eklemlerin ve hareket-destek aparatının tedavisi esnasında çok büyük bir etkiye sahiptir.  Tüm kas-sinir meridyenleri ayak parmaklarının ucundan başlar, tüm eklemleri, bacakları ve kolları sararak vücut ve kafatasına yayılırlar.

Şimdi ise Qi enerjisini ele alalım:

Kadîm zamanların tıp bilim adamları, insanın organlarının normal fonksiyonları için “Qi” enerjisi olarak adlandırılan, özel bir enerjinin mevcut olması gerektiğini düşünmüşlerdir. Tabiatıyla insan hayatı genelde, yıl içindeki dört mevsimin etkisi altında bulunan ve gökyüzü ve yeryüzünde oluşan “Qi”  enerjisinden oluşmaktadır. Bilim adamları, insanın organizmasında, her biri kendi meridyeninde dönüşen – iç ve özel olan – iki tür enerji mevcut olduğunu tahmin ediyorlarmış.Kadîm zamanlara ait tezlere göre insanın iç enerjisi – “uzay” ve “dünya” gıdası olan iki kısmın etkisi ile oluşmaktadır. Bu terimlerin anlamı “U Sin” teorisinden çıkarılmıştır. Bu teoriye göre Toprak elementine dalak, Metal elementine ise akciğerler dâhildir. Bu eski tıp uzmanlarına göre dalak, topraktan elde edilen gıda ürünlerinin işlenmesi süreçlerini yönetir. Ve bu gıdanın içeride işlenmesi neticesi toprak kökenli enerjiye dönüşür. Akciğerler, insanın organizması için gerekli havayı yutarlar. Ancak bu tözün tabiatı dünyayı saran  uzay ile bağlantılıdır. Yani bu bir uzay gıdasıdır.Eski tıp bilim adamları, insan organizmasının yaşam faaliyetlerinin temeli olarak, enerji hareketini ve dolaşımını özel kanallarda – meridyenlerde düşündükleri için, enerjiye öncü (yönetici) dereceli bir yer, “kana” ise ikincil dereceli bir yer ayırmaktadırlar.

12 temel meridyende dolaşan iç enerji, bir taraftan insanın iç organları ile ilişkiye girer, diğer yandan da noktalar üzerinde etki yaratmak suretiyle  vücudun dış tarafından temas sağlar. Bu enerji çift meridyenlerde dönüşür ve belirli bir sıraya göre insanın tüm organlarını kapsar.        

Meridyenlerin ve Onların İçinde Bulunan “Qİ” Enerjisinin Aktiflik Tablosu

MeridyenlerAzami aktiflik saatleri      Asgari aktiflik saatleri    
Akciğerler                                03-05     15-17
Kalın bağırsak05-0717-19
Mide07-0919-21
Dalak, mide ardı dokusu 09-1121-23
Kalp11-1323-01
İnce bağırsaklar13-1501-03
İdrar kesesi15-1703-05
Böbrekler17-1905-07
Perikard19-2107-09
Vücudun üç kısmı 21-2309-11
Safra kesesi23-0111-13
Karaciğer01-0313-15

                                 

 Geleneksel Çin masajı türleri hangileridir?

Bu masajlar, geleneksel Çin tıbbında herkes tarafından akupresur olarak bilinen An Mo yöntemine dayanır. Masajların isimlerini gösteren hiyerogliflerin şekilleri ve taşıdıkları anlamlar şöyledir:  

 按摩 An-Mo Masajı  

 •   an – bastırıyorum veya elimi bir şeyin üzerine koyuyorum; 
 • mо- ovuyorum,yöntemi uyguluyorum.

An Mo masajının yapılması esnasında sadece bedende mevcut olan noktalar değil, meridyenlerin hattı da masaja tabî tutulurlar. Masaj teknikleri farklıdır ve 20 çeşit kadar tekniği mevcuttur. Pratik uygulama ise şöyle bir süreç izler: İlk önce teşhis konur ve hangi meridyenin çalışmadığı tespit edilir. Bu duruma bağlı olarak, söz konusu meridyene veya meridyenlere ve onların üzerinde yerleşik olan noktalara yapılacak olan etkilerin taktiği ve tekniği belirlenir. Etkiye tabi tutulacak olan noktaların sayısı tedavi uygulayan masaj uzmanı tarafından her bir durum için özel olarak belirlenir. Masajı uygulama süresi 30 dakikadan bir saate kadar değişen aralıktadır.Çin tıbbında uygulanan ikinci masaj yöntemi Tuy Na ise daha farklıdır ve burkulan eklemleri yerleştirme ve özel masaj tekniği kullanmak suretiyle ve aynı zamanda çeşitli eklemlerde ve sinirlerde farklı etkiler yaratmak amacı ile An Mo teknikleri ile birlikte uygulanır.

Tuy Na kelimelerinin işaretleri olan hiyerogliflerin tercümesi şöyledir:

推拿  Tuy Na Masajı; Tui Na;

 •    Tuy – ovalıyorum, masaj yapıyorum;
 •   Nа – yerine yerleştiriyorum. 

Geleneksel Çin tıbbi tasavvurlarına göre, insanın eklemleri, Qi enerjisinin hareketinin en yoğun olarak bloke olduğu yerdir. Eklemlerin elastikiyetli hareketi, sadece Çin tıbbında değil, diğer tüm Doğu tıplarında da iyi bir sağlık durumu için temel şarttır. Pratik uygulamada Ty Na masajı, eklem yerlerinde çatırtı sesleri çıkarmak, meridyenlere masaj yapmak ve her bir özel duruma bağlı olarak belirlenen noktaların üzerinde masaj uygulamaları gerçekleştirmektir. Bu masajın süresi 40 dakikadan bir buçuk saate kadar değişebilir.An Mo ve Tuy Na Çin masajı ile ilgili pratik uygulama teknikleri:Bu teknikler aslında sayılamayacak kadar çokturlar, çünkü her bir masaj uzmanı, uzun yıllar meslek hayatında uyguladığı pratik uygulamalar sonucunda kendi stilini yaratmıştır. Ancak her şeyden önce doğru teşhis koymak ve doğru tedavi yöntemi uygulamak çok büyük önem taşır. Başka bir makalede her iki masaj ile ilgili en önemli pratik uygulamalar izah edilecektir.Makalenin sonunda, masaj uzmanı için geleneksel Çin tıbbında talep edilen bazı şartları hatırlatmak istiyorum:  Masaj uzmanı Çin doğa felsefesine uygun olarak teşhis koymayı iyi bilmeli; Qi enerji dolaşımını iyi bilmeli ve dolaşım hareketi bozulmuş ise, meydana gelen problemleri bertaraf etmeyi becermeli; Geleneksel Çin tıbbının beş tedavi yöntemini iyi bilmeli ve pratik olarak uygulayabilmeli; Kendisi de sağlam olmalı ve sağlıklı bir hayat sürmeli. 

                                              Doğu Tıp Uzmanı Vladimir Uzun